บรรเลงเสียงเพลงผ่านคอร์ดเพลง สิ่งที่จะทำให้เกิดเสียงดนตรีผ่านท่วงทำนอง

By | December 18, 2015
บรรเลงบทเพลงให้มีความเพราะ ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เนื่องจากนักดนตรีจำนวนมาก จะอาจบรรเลงเพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ ผ่านการจดจำตามคอร์ดเพลง พร้อมกับสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้น ตามหลักความเป็นจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น จำนวนมากจะเป็นนักดนตรีสากล เนื่องจากนักดนตรีสากล จะต้องใช้คอร์ดเพลงภายในการบรรเลงเพลงภายในรูปแบบต่าง ๆ ทำเอาได้ยินเสียงเพลงที่มีความเพราะ พร้อมกับมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงทำเอาทุกบทเพลงที่ได้เล่น หรือว่าบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้เพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์ แต่ถ้าเพลงไหนไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เช่นกัน ซึ่งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้นักดนตรีได้อ่าน พร้อมกับทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่หากว่าไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีภายในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อที่จะอาจจะได้บทเพลงที่มีคุณภาพ พร้อมกับเป็นเพลงที่มีความไพเราะ
 
ถ้าหากไม่มีคอร์ดเพลง เปรียบเสมือนเป็นการคิดค้นบทเพลงขึ้นมา ซึ่งทุกเพลงล้วนแล้วจะบรรเลงบทเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการระบุไว้แล้ว ดังนั้น คอร์ดเพลงคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักดนตรีทุกคน เพราะเปรียบเสมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงดนตรี ทำเอามีความต่างกันออกไป สำหรับนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็ไม่ใช่นักดนตรีที่แท้จริง นับได้ว่าคือสิ่งที่สำคัญอย่างสูง ถ้าคุณลองใช้ความคิด พร้อมกับไตร่ตรองดูว่าคอร์ดเพลงนั้น จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ พร้อมกับทำความเข้าใจเป็นอย่างมากมาย ยิ่งถ้าคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจจะเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงจำเป็นอย่างมากภายในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละประเภท

Related Posts