Tag Archives: มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกกับการตรวจดูเชื้อ HPV

มะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งที่ร้ายแรงต่อผู้หญิงเป็นอย่างสูง ควรจะที่ทำการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ เพราะว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูก บางท่านคงจะไม่ทราบมาก่อนเลย ว่าตนเองเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งบางคนอาจจะมีอาการเตือนก่อนหน้าแล้ว แต่ว่าคุณผู้หญิงบางคนไม่ทราบว่าตัวเองผิดปกติ หรือ ไม่กล้าไปตรวจภายในนั่นเอง จึงทำให้ตกเป็นมะเร็งปากมดลูกที่ไม่สามารถรักษาได้แล้ว   ถือได้ว่ามะเร็งปากมดลูกคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคน น่าจะทำความเข้าใจ พร้อมทั้งวิธีการดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดี ทางที่ดีควรทำการศึกษาอาการมะเร็งปากมดลูกว่ามีลักษณะใดบ้าง ยิ่งถ้าคุณผู้หญิงรู้ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้การรักษามะเร็งปากมดลูกอาจจะทำได้โดยง่ายมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้นควรที่จะทำการศึกษา สำหรับข้อสังเกต หรืออาการเป็นมะเร็งปากมดลูกมักแสดงให้เห็นตอนที่อาการแผ่ขยายไปแล้ว จึงเป็นเหตุให้รักษาได้ยาก สำหรับสุภาพสตรีที่จะทำการตรวจหาเชื้อ HPV นั้น อาจจะสังเกตด้วยตัวเองได้ โดยสังเกตตนเองว่าประจำเดือนมาผิดปกติหรือไม่ มีเลือดออกในช่องคลอดหรือเปล่า พร้อมทั้งที่สำคัญมีตกขาวมากเกินไปกว่าเดิมหรือไม่ ถ้าคุณสุภาพสตรีสังเกตสิ่งกลุ่มนี้ว่าผิดปกติ ก็ควรทำการตรวจเช็คทันที ห้ามปล่อยไว้ให้อาการเป็นหนัก เพราะจะทำให้การรักษานั้น ยิ่งลำบากตามไปด้วย จึงอยากเสนอแนะผู้หญิงแต่ละคน น่าจะทำการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกจะดีกว่า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งก็ได้   เพราะเช่นนั้นผู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูก ก็อย่างพึ่งหมดหวังไปเลย รีบทำการเยียวยารักษา และดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ยิ่งถ้าคุณผู้หญิงเกิดความเครียดมากขึ้น ก็จะเป็นเหตุให้อาการที่เป็นอยู่เป็นหนักมากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ