Tag Archives: เพลงลูกทุ่งไทย

เพลงลูกทุ่งไทย บทเพลงที่มีมนต์ชลังพร้อมทั้งไม่เคยจางหายไปจากเมืองไทย

ตราบใด ที่ยังคงมีกลุ่มคนคอยให้การสนับสนุน พร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันพร้อมทั้งส่งเสริม เพื่อเพลงลูกทุ่งไทยไม่ดับสูญ ด้วยการหันมารับฟังเพลงลูกทุ่ง ดนตรีที่มีเสน่ห์ของชาวไทยอย่างแท้จริง   http://song.thaiza.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/   เพราะถึงอย่างไร บทเพลงลูกทุ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะในหัวใจของชาวไทยทุกคน พร้อมกับด้วยความมีเสน่ห์พร้อมทั้งความไพเราะที่ยังคงดังก้องกังวาน กลับทำให้เพลงลูกทุ่งไทยยังคงอยู่ภายในใจของคนไทยหลากหลายคนเกือบทั่วประเทศ เมื่อชาวไทยรุ่นใหม่ได้มีขึ้นมาพร้อม ๆ กับเพลงลูกทุ่งทั้งใหม่กับเก่า ผู้ปกครองที่คอยทำหน้าที่ปลูกฝัง จึงเป็นพลังที่เป็นเหตุให้เด็กไทยรุ่นใหม่เกิดความหลงใหล และชื่นชอบกับการรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยอย่างปะปนกันไป ซึ่งการไล่ตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทย ยังคงแสดงได้ว่า เพลงลุกทุ่งมีดีสำหรับชาวไทยส่วนใหญ่ ความเพลิดเพลินพร้อมกับความสนุกสนานที่ได้จากเพลงลูกทุ่งก็ยังคงไม่จางหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นหลังเก่าก่อน มักชื่นชอบและไล่ตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยเป็นอย่างสูง เนื่องจากความมีเสน่ห์ที่ออกแนวของคนไทย การเอื้อนเอ่ย การใช้ลูกคอแบบเหนือชั้น ตลอดกระทั่งเสียงดนตรีที่มีความเพราะบนความแตกต่าง ทุกอย่างที่ว่ามานี้กลับกลับเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทย ที่ทำให้บทเพลงลูกทุ่งไทยมีเสน่ห์ไม่ใช่น้อย     ส่วนกลุ่มคนที่เกาะติดรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยภายในสมัยนี้ ก็คงเลือกฟังแต่เพลงลูกทุ่งไทยที่มีความเข้าสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นหลัก บทเพลงเหล่านี้กลับเป็นตัวชี้นำพร้อมกับแรงดึงดูดคนแบบใหม่ ให้หันมาติดตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทยยุคใหม่กันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง